วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ        นางสาวนนทิยา   พลอยชุม


ชื่อเล่น   เดืยร์

การสึกษา คบ.2 กราประถมศึกษา   หมู่ 3    
รหัสนักศึกษา  554188122

วันเกิด   10  มิถุนายน  2537 อายุ 19

ภูมิลำเนา   จังหวัดราชบุรี

สีที่ชอบ  ฟ้า ,เขียว,ชมพู และสีพาสเทล

คติประจำใจ  เป็นตัวของตัวเอง ☮ ☮

ประเทศที่อยากไป อิตาลี

เพื่อนสนิท   จิตราภรณ์   กองเเก้ว    ( เจ )
ชื่อ        นางสาวจิตราภรณ์   กองเเก้ว

ชื่อเล่น   เจ

การศึกษา   คบ.2 กราประถมศึกษา   หมู่ 3
รหัสนักศึกษา 55S999007

วันเกิด   07  ธันวาคม  2536

ภูมิลำเนา   จังหวัดราชบุรี

สีที่ชอบ  ชมพู 

คติประจำใจ  คิดทำการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย

ประเทศที่อยากไป เกาหลี

เพื่อนสนิท   นนทิยา  พลอยชุม    ( เดียร์ )